Skip to content

Användning

Användningen, eller den så kallade brukarfasen, är själva huvudsyftet för produkter. Hur väl produkter motsvarar brukarens behov påverkar dess livslängd. Livslängden har visat sig ha en avgörande roll på resursanvändning och miljöbelastning. En produkt som tappar sitt upplevda värde kasseras. I den cirkulära ekonomin handlar det om att bibehålla produkten eller materialens värde i så stor utsträckning som möjligt för att undvika nya resursuttag.
{{post.cats.name}}

{{post.date | prettyDate}}
Du måste godkänna