Material

16 inlägg

Så kan kemikaliekrav ställas vid upphandlingar med återbruk

Hur gör man för att i möjligaste mån undvika att cirkulera oönskade kemikalier om man inkluderar krav på återbruk i upphandlingar? Det undrar en frågeställare i Upphandlingsmyndighetens frågeportal. Upphandlingsmyndigheten skriver i sitt svar att myndigheten idag inte har några hållbarhetskriterier som är särskilt utformade för att använda vid upphandling av […]

Hur ska vi hantera befintliga material i en cirkulär ekonomi?

Byggbranschen står inför en omställning från att hantera linjära materialflöden till att hantera cirkulära flöden. Avsikten är att spara resurser och få ner mängden avfall, helst till noll. Återvinning och återanvändning måste samtidigt förenas med krav på frihet från gifter. Sammanhängande digitala kedjor av relevant miljöinformation var ett återkommande ämne […]

Upphandlingsmyndigheten reviderar hållbarhetskriterier för textilier

I oktober påbörjar Upphandlingsmyndigheten en revidering av hållbarhetskriterierna för textilier. Bland annat kommer myndigheten titta närmare på om det är möjligt att ta fram kriterier för funktionskrav och ökad cirkularitet. Hålbarhetskriterierna omfattar yrkeskläder, ytterkläder, kläder för inomhusbruk, barnkläder, inrednings- och dekorationstextil samt bäddtextil och handdukar. Även textilkriterierna i produktområde tvätt- […]

Lego fasar ut engångsplast

Den danska leksakstillverkaren Lego accelererar omställningen till cirkulär ekonomi. Bolaget investerar 2,5 miljarder danska kronor i åtgärder för att få bort engångsförpackningar i plast, minska avfallet och öka återvinningen. Inte minst är det kunderna – barnen – som driver på bolagets hållbarhetsarbete. Lego lovar nu att redan nästa år fasa […]

Materialval för cirkulära möbelflöden

Val av möbelmaterial, som är säkra för människa och miljö, och inte resulterar i avfall och där materialframtagnings- och produktionsprocessen drivs med förnyelsebar energi är en central del i en cirkulär ekonomin. Varför inte inspireras av naturens produktions-processer som är både enkla, effektiva och hållbara? Med bara några få grundämnen […]

Beyond Green

Beyond Green is an annual symposium on the future of fashion organised by Circle Economy and the Amsterdam Fashion Institute. Beyond Green uses the collective power of students and industry players to tackle critical issues throughout the fashion system. By breaking down the barriers between industry and education, we aim […]

tygrullar

Circle Fashion Tool

This is a digital decision-making tool that helps brands evaluate circular opportunities for their business and end of life options for their textile excess. To move from the ‘why’ to the ‘how’. A diagnosis is given on the practical and environmental implications, as well as economic impacts between scenarios.   […]

Circle Textiles Programme

The Circle Textile Programme develops the systems innovations necessary for closing the loop for textiles and creating a zero waste industry. Together with our ecosystem of brands, collectors, sorters and recyclers, we produce the critical data, tools, and pilot projects that are building the new foundation for a circular textiles industry.   […]

Re:invent och Re:make hackathon

Re:invent & Re:make är två genomförda hackathon, i Stockholm och i Malmö, som skulle motivera till samarbete mellan aktörer. Syftet var att ta fram innovativa lösningar inom design, affärsutveckling, marknadsföring och produktion som ska öka återanvändningen av inredningsprodukter.   Organisation: LINK arkitektur Webbsida: https://resource-sip.se/projektdatabas/?project_search=inredning Kontakt: Ivana Kildsgaard Var: Sverige Finansiering: […]

C-Måttet – Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

RISE Viktoria och IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat en indikator, C, för den cirkulära ekonomin. ”C” tar hänsyn till hur stor andel av en produkt som består av material som cirkulerat. Det väger också in värdet på det material som återanvänds i produkten. Syftet är att skapa en tydlighet och […]

Skogens tyg

Projektet löper över tre år och är ett samarbete mellan Smart Textiles, Textilhögskolan vid Högskolan i Borås, Mittuniversitetet, RISE Processum och ett antal svenska företag. Medverkande företag är: Ahlstrom-Munksjö, Ekelund, Fiber-X, GA Lindberg, House of Dagmar, Kinnarps, Mondi Dynäs, Nordic Paper, Sjuhäradsbygdens Färgeri och Svenskt Konstsilke.   Organisation: Smart Textiles […]

A Guide towards a circular Fashion Industry

Flanders DC and Circular Flanders have developed a tool to guide fashion entrepreneurs through the basics of a more sustainable way of working. An online platform to encourage the industry to steer clear of a linear system (take-make-waste) and to embrace a more circular approach instead (with a focus on […]