Skip to content

Material

Material

Gör rätt från början – goda exempel från Circular materials conference

Endast 8,6 procent av våra material är cirkulära. En cirkulär ekonomi handlar om kretsloppsmodeller där...

28 May, 2021
Material

Biolyftet ökar kunskap och användande av biobaserade och återvunna material

BioLyftet är en utbildning för att höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna...

8 April, 2021
Material

Region Halland publicerar cirkulär karta

Region Halland har tagit fram en karta som pekar ut cirkulära verksamheter. Kartan ingår som en del i projektet...

10 December, 2020
Material

Så kan kemikaliekrav ställas vid upphandlingar med återbruk

Hur gör man för att i möjligaste mån undvika att cirkulera oönskade kemikalier om man inkluderar krav på...

26 November, 2020
Material

Hur ska vi hantera befintliga material i en cirkulär ekonomi?

Byggbranschen står inför en omställning från att hantera linjära materialflöden till att hantera cirkulära...

13 November, 2020
Material

35 procent av mikroplasten i haven kommer från syntetiska kläder

Hela 35 procent av den mikroplast som förorenar våra hav kommer från syntetiska textiler. Det visar en ny...

10 November, 2020
Material

Upphandlingsmyndigheten reviderar hållbarhetskriterier för textilier

I oktober påbörjar Upphandlingsmyndigheten en revidering av hållbarhetskriterierna för textilier. Bland...

1 October, 2020
Material

Exposé visar hållbara lösningar

Komposterbara kläder som kan bli till biogas, restlager som omarbetas i en mikrofabrik och blir till efterfrågade...

1 October, 2020
Material

Lego fasar ut engångsplast

Den danska leksakstillverkaren Lego accelererar omställningen till cirkulär ekonomi. Bolaget investerar 2,5...

25 September, 2020
Material

Materialval för cirkulära möbelflöden

Val av möbelmaterial, som är säkra för människa och miljö, och inte resulterar i avfall och där materialframtagnings-...

22 May, 2020
Du måste godkänna