Exposé visar hållbara lösningar

Komposterbara kläder som kan bli till biogas, restlager som omarbetas i en mikrofabrik och blir till efterfrågade modeplagg inom loppet av ett par veckor, förnyelsemetoder som gör att din vita T-shirt kan få ett evigt liv. I oktober 2019 var det premiär för Exposé, en utställning som visar på lösningar som ska inspirera både konsumenter och textil- och modeföretag att bli mer hållbara. Nu lanseras den mobila versionen av Exposé – självförklarande moduler i lättviktsmaterial för flexibla utställningslösningar.

Exposé är ett designdrivet offentligt utställningskoncept inom ramen för regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030, med syftet att presentera goda exempel inom en cirkulär och hållbar textilsektor med representanter från både näringsliv och forskning där experimentlusta och kunskapsutbyte genomsyrar processen och resultaten. Målet är att öka medvetenheten bland textil- och modeföretag, såväl som konsumenter, kring problem kopplade till textil- och modeindustrin och visa på inspirerande möjligheter för att skapa hållbara produkter och lösningar.

Exposén visar bland annat upp resultat från aktiviteten Big Do som anordnades inom ramen för Textile & Fashion 2030 i Borås den 26 – 30 augusti 2019. Designers från Gina Tricot, Craft Sportswear, Guringo Design Studio, London College of Fashion och Houdini Sportswear (ej med i nuvarande Exposé) utmanade sina befintliga processer i ett designhackathon med målet att ta fram nya produkter och lösningar för en mer hållbar textil- och modebransch. Idéerna har utvecklats i DO-tank Center och Textilhögskolans verkstäder ihop med handledare och tekniker från Textilhögskolan, Smart Textiles och re:textile.

I Exposén visar varje modul upp produkter, processer och/eller affärsmodeller som bidrar till vår gemensamma strävan att uppfylla FN:s hållbarhetsmål till år 2030. Modulerna kopplas även till de kunskapsområden som plattformen arbetar med, vilka baseras på stegen i den textila värdekedjan. Den mobila Exposén ska på ett enkelt och flexibelt sätt kunna lånas ut till organisationer och företag för att tillgängliggöra de goda exempel som tagits fram.

– Exposén är till för att inspirera både företag, beslutsfattare och konsumenter till att verka för en framtid med en mer hållbar textil sektor. Vi kan alla bidra till att minska miljöbelastningen kopplat till textila produkter och dessas användning, säger Niina Hernández, projektledare för Exposé.

DO-tank Center är platsen där idéer blir till hållbara lösningar. Kom och inspireras eller ta kontakt för ett första möte! Läs mer om vår innovationsmiljö här.