Skip to content

Produktdesign

Produktdesign Klänning i streamat material från Guringo

Streamade kläder som håller i 48 timmar

I DO-tank Center tas framtidens kläder fram och de kan komma att vara högst flyktiga. Inte så att de lämnas...

25 February, 2020
Produktdesign

Re:invent och Re:make hackathon

Re:invent & Re:make är två genomförda hackathon, i Stockholm och i Malmö, som skulle motivera till samarbete...

12 June, 2019
Produktdesign

C-Måttet – Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

RISE Viktoria och IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat en indikator, C, för den cirkulära ekonomin....

12 June, 2019
Produktdesign

Swedish Textile Initiative for Climate Action, STICA

KappAhl, H&M, Peak Performance och Sustainable Fashion Academy initierar ”The Swedish Textile Initiative...

24 May, 2019
Produktdesign

Circle Textiles Programme

The Circle Textile Programme develops the systems innovations necessary for closing the loop for textiles and...

24 May, 2019
Produktdesign

SilCoTex: SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier

Syftet är att ta fram en ersättare till den nuvarande giftiga, smutsavvisande teknologin som är baserad på...

24 May, 2019
Produktdesign

Stain Repellent Fluorine Free Car Interior Textiles

Syftet med projektet är att finna och utvärdera lämplig miljövänlig ickefluorerad kemi i kombination med...

24 May, 2019
Produktdesign

Vinnväxt överväxlingsfas för Smart Textiles

Smart Textiles, en del av Borås Science Park, har som syfte att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera...

24 May, 2019
Produktdesign

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi – Delprojekt textil

Textilbranschen är fragmenterad med många intressenter med olika mål, önskningar och uppfattningar. Flera...

24 May, 2019
Produktdesign

Mistra Future Fashion

Mistra Future Fashion är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med ett unikt systemperspektiv på modebranschen....

24 May, 2019
Du måste godkänna