Dagsarkiv: 24 maj, 2019

66 inlägg

TWOOD textile-wood

TWOOD (Textile-wood) är ett nytt och innovativt material baserat på textilt spill/jeans. Syftet med projektet som helhet var att skapa förutsättningarna för att initiera industriell produktion av TWOOD-material, både ur ett tekniskt och marknadsmässigt perspektiv. Målet var en affärsmodell baserad på marknadsanalysen samt att ta fram prototypprodukter i samarbete med […]

Denim Alliance

The Alliance for Responsible Denim (ARD) brings denim brands together to collectively take steps towards improving the ecological sustainability impact of denim production. The ambition is to work towards a cleaner and smarter denim industry. ARD is an initiative from House of Denim, Made-By, Circle Economy, and the Amsterdam University […]

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi – Delprojekt textil

Att skapa en plattform för samverkan kring resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Att utifrån pågående initiativ dra slutsatser kring Sveriges resursvägval inom politik, forskning och näringsliv och skapa samverkan och rörelse framåt kring detta. Projektet är uppdelat i fem delprojekt, varav textil är ett. Ett flertal aktörer är involverade i projektet. […]

Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft,

Delprojekt av projektet ”Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft”som IVA genomförde tillsammans med 45 företag 2014- 2016. Detta projekt följer tidigare satsningar med fokus på de affärsmöjligheter som framkom inom området lokaler. Projektet analyserar möjligheter och hinder (t.ex incitament, lagstiftning och regler, men även vanor och sociala normer) för att uppnå […]

Hållbar affärsmodell för hantering av förbrukade textilier – En analys av offentlig & privat sektor på kommunal nivå

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att den offentliga och privata sektorn på kommunnivå ska kunna samverka och gynna en hållbar hantering av textilier. Målet med projektet är att hitta en affärsmodell som bidrar till en omställning till cirkulär ekonomi och som ökar incitamenten för kommuner att bidra till […]

Fibersort

The Fibersort is a technology that automatically sorts large volumes of mixed post-consumer textiles by fibre type. Once sorted, these materials become reliable, consistent input materials for high-value textile to textile recyclers. The aim is to capture the inherent value of textiles, displace the use of virgin fibres upstream, and eliminate […]

Swedish Textile Initiative for Climate Action, Stica

KappAhl, H&M, Peak Performance och Sustainable Fashion Academy initierar ”The Swedish Textile Initiative for Climate Action” (STICA). Syftet med STICA är att stödja den svenska mode- och textilindustrin i arbetet med att minska sin klimatpåverkan. Detta sker genom att skapa en plattform för samverkan, kunskapsdelning och ta fram gemensamma verktyg […]

Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter

Studien syftar till att utvärdera effekterna av att återbruka möbler och fasta interiöra byggprodukter, samt att utveckla en arbetsguide som underlättar ökat återbruk av dessa produkter i samband med lokalanpassningar. Projektet har letts av IVL Svenska miljöinstitute. Deltagande projektpartners har varit Tenant & Partner, Chalmersfastigheter och Spectrum arkitekter.   Organisation: IVL […]

Cirkulära tvätterier

Att skapa ett cirkulärt flöde av ett tvätteris textilier som idag förbränns till 100% då de nått slutet av sin livslängd. Vatten, energi och kemikalier sparas och tvätteriet minskar sin avfallsmängd. Projektet drivs i samarbete med företaget Textilia.   Organisation: Stormie Poodle AB Webbsida: https://www.vinnova.se/p/cirkulara-tvatterier/ Kontakt: Caroline Von Post Var: […]

trådrulle

Trash-2-Cash

Project that aims to design high-quality products from zero-value waste textiles and fibres via design driven technologies. Collaboration with 18 partners from 9 European countries, forming a unique multidisciplinary team of designers, scientists, researchers, manufacturers and SMEs (small/medium enterprises).   Organisation: University of The Arts, London Webbsida: http://www.tedresearch.net/research/detail/trash-2-cash/ Kontakt: Emma […]

Förändrad konsumtion – vad händer när ekonomin blir verkligt cirkulär

Syftet är att belysa konsekvenserna av en bytesmarknad inom sport- och fritidsprodukter, konkretisera dessa i förslag på åtgärder samt att utveckla lärande och reflekterande affärslogik baserat på digital tjänsteinnovation. Målet är att öka företagens kunskap om digitalisering och hållbara affärsmodeller.   Organisation: Luleå Tekniska Universitet Webbsida: http://www.mynewsdesk.com/se/lulea_tekniska_universitet/pressreleases/fokus-paa-aarets-julklapp-i-nytt-forskningsprojekt-2814627 Kontakt: Åsa Ericson […]

Intell – en digital tjänst för innovativ samverkan i värdekedjan

Projektet syftar till att minska avfallsströmmen från avvecklade möbler och inventarier genom en digital plattform som tillhandahåller data om möblers och inventariers status. Målet är att utveckla en webbplattform för inventering så att användare, inredningsarkitekter och producenter får tillgång till data om möbler och inventarier. På så sätt förväntas produkternas […]

tygrullar

0% waste 100% circular textile- and apparel value chains

Projektets mål är att driva utveckling mot noll procent spill, hundra procent cirkularitet och positiv social påverkan genom att implementera digitala tekniker tillsammans med ett humanistiskt angreppsätt i textil- och modeindustrin. Projektet utforskar hur Internet of Things, Industry 4.0, digitala verktyg för design och försäljning, och integration av användare, kan användas […]

NeoCel

Syftar till att utveckla en hållbar textilfiber baserad på trä och/eller bomullsavfall. Utan att använda farliga kemikalier kombinerar NeoCel framsteg inom processer för reaktiv cellulosamassa med nya vattenbaserade processer för upplösning och regenerering av cellulosafibrer i kall alkali. Partners är: VTTKatty Fashion, FOV, Fabrics,Söktas Dokuma, Ing. A. Maurer ,Andritz, Re:Newcell, Domsjö, […]

Re:invent och Re:make hackathon

Re:invent & Re:make är två genomförda hackathon, i Stockholm och i Malmö, som skulle motivera till samarbete mellan aktörer. Syftet var att ta fram innovativa lösningar inom design, affärsutveckling, marknadsföring och produktion som ska öka återanvändningen av inredningsprodukter.   Organisation: LINK arkitektur Webbsida: https://resource-sip.se/projektdatabas/?project_search=inredning Kontakt: Ivana Kildsgaard Var: Sverige Finansiering: […]

Industriell symbios genom uppgradering av lågvärdigt textilavfall till högkvalitativa pappersprodukter

Att utvärdera genomförbarheten och cirkularitet av att använda en restström från textilåtervinning för att producera ett nytt material från återvunnen textilfiber och träfiber för tillverkning av shoppingkassar. Leds av RISE med Arctic Paper och SOEX som partners.   Organisation: RISE INNVENTIA AB Webbsida: https://www.vinnova.se/p/industriell-symbios-genom-uppgradering-av-lagvardigt-textilavfall-till-hogkvalitativa-pappersprodukter/ Kontakt: Tatjana Karpenja Var: Sverige Finansiering: […]

Sverige – ledande inom resurseffektivisering och cirkulär ekonomi

Projektets syfte är att skapa en plattform för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, för att utifrån de initiativ som pågår dra slutsatser för politik, forskning och näringsliv kring vilka vägval Sverige står inför och skapa samsyn kring detta. Detta ska bidra till att accelerera Sveriges övergång till en resurseffektiv och cirkulär […]

tygrullar

Blend Re:wind

Projektet har utvecklat en ny återvinningsprocess som heter Blend Re:wind och är utvecklad av forskare från RISE och Chalmers, tillsammans med industripartnern Södra inom programmet Mistra Future Fashion. Återvinningsprocessen är ännu inte kommersialiserad men förhoppningen är att den ska finnas på marknaden inom tio år. Separationsprocessen är världsunik och gör […]

tygrullar

Kemisk reaktivitet hos textilmassor (Cirkulär textil)

Att återvinna cellulosa i textilavfall som molekyl. Förstudien ska visa om textilmassa framställd i industriell skala (demonstrationsfabrik) från återvunna textilier kan utgöra en högkvalitativ råvara för framställning av nya textilfibrer. Få en ökad förståelse för möjliga användningsområden för massan där cellulosaacetat och viskos är i fokus. Samverkan mellan Karlstads universitet […]

SilCoTex: SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier

Syftet är att ta fram en ersättare till den nuvarande giftiga, smutsavvisande teknologin som är baserad på perfluorinerade ämnen (PFC) för användning inom den svenska textilindustrin. Ersättaren kommer vara baserad på kolloidal silika, ett miljövänligt material, och kommer vara inspirerad av färgindustrin.   Organisation: Chalmers Tekniska Högskola Webbsida: https://www.vinnova.se/p/silcotex-silcotex-hallbart-smutsavvisande-textilier/ Kontakt: […]

Information om hållbar konsumtion av textilier

Naturvårdsverket har tillsammans med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att ansvara för att informationsinsatser genomförs för att öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier, genom till exempel ökad återanvändning och återvinning. Inom uppdraget kommer myndigheterna att bjuda in textilaktörer och handel för att undersöka om […]

Biokompositer för aktiva mötesplaser – Möbler av havreskal

Syftet är att utveckla ett biokompositmaterial för tillverkning av möbler och inredning baserat på havreskal. Med kombinationen av en attraktiv design, goda hållbarhetsegenskaper och en rimlig kostnadsbild är visionen att projektet kan bana väg för ännu fler framgångsrika biobaserade produkter. I projektet deltar Lantmännen som leverantör av råvaran (havreskal), OrganoClick […]

Logistikplattform för textilbranschen

Att bygga en innovativ logistikplattform som förenar alla parter i den textila logistikkedjan. Lösningen skall ge stöd för de ökade krav på transparent information och insyn i värdekedjan samt bidra till att minimera arbetsinsats, råvaror och transporter och främja till ett hållbart logistikflöde.   Organisation: RUDHOLM & H.K AKTIEBOLAG Webbsida: […]

trådrulle

Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber

Syftet är att skapa förutsättningar till en mer hållbar konsumtion av bomull genom ny återvinningsteknik och riktad kommunikation. Detta genom att mekaniskt kunna återvinna bomullstextilier med avsevärt förbättrad fiberkvalitet tillsammans med kunskapsspridning kring de faktiska kostnader som textilkonsumtion innebär. Målet är att på sikt minska den konventionellt odlade bomullen till […]

Nontoxtex

Projektet är avslutat och har kartlagt hälso- och miljöskadliga ämnen i textilier inom barnomsorgen. Det är ett projekt inom Smart Textiles i samarbete med Västra Götalandsregionen och Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund. Projektets målsättning var att göra det förståeligt vilka kemikalier som finns i textilier, och varför de finns där. Ett […]

C-Måttet – Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

RISE Viktoria och IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat en indikator, C, för den cirkulära ekonomin. ”C” tar hänsyn till hur stor andel av en produkt som består av material som cirkulerat. Det väger också in värdet på det material som återanvänds i produkten. Syftet är att skapa en tydlighet och […]

Mistra Future Fashion

Att leverera insikter och lösningar som kommer att användas av den svenska modeindustrin och andra intressenter för att avsevärt förbättra industrins miljöprestanda och stärka dess globala konkurrenskraft. Programmet har målet att sluta kretsloppet och göra processen cirkulär för mode och kläder – och därmed möjliggöra ett systemskifte i den svenska […]

Återvinning av engångs- och flergångstextil från sjukvården

Projektet avser att utveckla teknologi för återvinning av sjukvårdstextil och därmed realisera en cirkulär ekonomi för dessa material genom återvinning i ett system baserat på open-loop. Projektet kommer att undersöka möjligheten att producera plast- och nonwoven material av sjukvårdstextilen, material som kan användas exempelvis för produktion av påsar för retail-sektorn. […]