Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft,

Delprojekt av projektet ”Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft”som IVA genomförde tillsammans med 45 företag 2014- 2016. Detta projekt följer tidigare satsningar med fokus på de affärsmöjligheter som framkom inom området lokaler. Projektet analyserar möjligheter och hinder (t.ex incitament, lagstiftning och regler, men även vanor och sociala normer) för att uppnå en optimerad användning av lokaler och söker konkreta lösningar, där tekniska, juridiska och politiska aspekter hanteras. Målet är att öka nyttjandegraden och därmed resurseffektiviteten för befintliga lokaler.

 

Organisation: IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien)

Webbsida: https://ccbuild.se/resurseffektivitet-och-cirkular-ekonomi/

Kontakt: Liv Fjellander

Var: Sverige

Finansiering: Tillväxtverket, Vinnova, Svenskt Näringsliv, Vasakronan, Åforsk, Teknikföretagen, IKEM, Formas och Mistra

Rapport:

Verktyg: