Nyheter från Circular Hub

139 inlägg

logo för delegationen för cirkulär ekonomi

Fyra förslag i årsrapport från Delegationen för cirkulär ekonomi

Industriella samverkansprogram för ökad återanvändning och återvinning, utökning av RUT- och ROT-avdragen för reparationer och återbruk och ett Bonus Malus-system för att förlänga produkters livslängd. Det är tre av förslagen årets rapport från Delegationen för cirkulär ekonomi. Det första förslaget handlar om att etablera ett samverkansprogram för ökad återanvändning och […]

Arbetare och gaffeltruck i återvinningscentral

Vägledning ska förhindra att farliga ämnen återcirkuleras vid återvinning

Med en ny vägledning vill Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket förebygga att farliga kemiska ämnen följer med i återvunna produkter. – Vi hoppas att vägledningen ska göra företagen tryggare i att använda återvunnet material på ett säkert sätt, utan att cirkulera särskilt farliga ämnen, säger Linn Norrbäck, projektledare på Kemikalieinspektionen. Kemikalieinspektionen har […]

Stort engagemang kring cirkulära arbetskläder

Vid en digital mässa om cirkulära arbetskläder presenterades både pågående forskning och cirkulära affärsidéer för drygt 70 deltagare. Den digitala mässan arrangerades av Cirkulär kommun och Textile & Fashion 2030, som ett led i arbetet att öka medvetenheten och kunskapen kring cirkulära upphandlingar av arbetskläder och kring de cirkulära lösningar […]

Malin Leth

Expertgrupp: Vägen till det cirkulära livet måste bli lockande

Det är fullt möjligt att skapa ett cirkulärt, modernt netto-noll-samhälle till 2040 men vägen dit måste förändras. Det skriver Expertgruppen för normskifte i en rapport till Delegationen för cirkulär ekonomi. Många av de expertrapporter som kommit hittills har handlat om tekniska lösningar och styrmedel för att få oss att bli […]

Så kan Delegationen för cirkulär ekonomi gynnas av flytten till Naturvårdsverket

Nyligen samlades ledamöterna i Delegationen för cirkulär ekonomi för första gången hos sin nya värdmyndighet, Naturvårdsverket. Enligt nye ordföranden Tomas Kåberger har cirkulär ekonomi just nu extra bra förutsättningar. – Våra frågor har blivit viktigare och potentiellt lönsammare för näringslivet. Höga energipriser gör att återvinning och återbruk blir mer konkurrenskraftigt. […]

Klimatkommunernas remissvar

Klimatkommunerna: Många brister i förslag om minskad klimatpåverkan från konsumtion

Klimatkommunerna ser positivt på att Miljömålsberedningen vill sätta mål för minskad klimatpåverkan för konsumtion. Däremot är man inte alls överens med beredningen om hur det ska göras. En allvarlig brist med Miljömålsberedningens förslag, skriver Klimatkommunerna i ett remissvar, är att det saknar en strategi för att nå målen om minskad […]

Rapport Digital Reset

”Digitaliseringen används för att driva tillväxt – inte hållbarhet”

Digitaliseringen har inte blivit den pådrivande faktor för övergången till ett klimatsmartare och miljövänligare samhälle, som många hoppats på. Istället driver den på den ekonomiska tillväxten. Det visar ett stort europeiskt forskningsprojekt som nu utmynnat i en rapport. Bakom rapporten står 15 europeiska forskare. De pekar på att en ökad […]

Konsumtionsrapport: Globala skillnader för hållbart arbete

Hur ser konsumtionstrenderna ut 2022? Huvudtemat för årets rapport är ”Sustainable Mindsets” och den tar sin utgångspunkt i att diskussioner om konsumtion och hållbarhet inte sällan präglas av ett snävt västerländskt perspektiv. Årets rapport bryter mot den pågående debattens västvärldsfokus och diskuterar globala lösningar på hållbarhets- och konsumtionsfrågor. Genom att använda sig […]

En svart låda för modebranschen

Idag baseras data kopplat till CSR (Corporate Social Responsibility) och miljöpåverkan ofta på uppskattningar, beräkningar och i vissa fall faktiska data. Men finns det ett sätt att göra detta automatiserat där man inte kan manipulera datan? Projektet Mikrofabriker har som målsättning att ta fram en ”svart låda” för modebranschen. Inspirerade […]

En textil roadshow och framtidens textilfabrik

Under två dagar bjöd projektet Mikrofabriker in till roadshow och workshop under temat ”Den ideala textilfabriken” där mötet mellan textil- och modebranschen och automationsbranschen stod i fokus. Målsättningen med dagarna var att skissa fram hur en framtida automatiserad svensk textilproduktion skulle kunna se ut. Deltog gjorde ett antal av Automation […]

Upphandlingsmyndigheten: kriterier för cirkulär upphandling av möbler

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nya hållbarhetkriterier för upphandling av möbler. Kriterierna gynnar tillverkare som använder sig av cirkulära affärsmodeller vid tillverkningen. Upphandlingsmyndigheten hänvisar till en uträkning av forskningsinstitutet Rise som visar att det med hjälp av cirkulära affärsmodeller för möbeltillverkning går att halvera resursförbrukningen och minska klimatpåverkan med cirka 30 […]