Förändrad konsumtion – vad händer när ekonomin blir verkligt cirkulär

Syftet är att belysa konsekvenserna av en bytesmarknad inom sport- och fritidsprodukter, konkretisera dessa i förslag på åtgärder samt att utveckla lärande och reflekterande affärslogik baserat på digital tjänsteinnovation. Målet är att öka företagens kunskap om digitalisering och hållbara affärsmodeller.

 

Organisation: Luleå Tekniska Universitet

Webbsida: http://www.mynewsdesk.com/se/lulea_tekniska_universitet/pressreleases/fokus-paa-aarets-julklapp-i-nytt-forskningsprojekt-2814627

Kontakt: Åsa Ericson

Var: Sverige

Finansiering: Familjen Kamprads stiftelse

Rapport:

Verktyg: