trådrulle

Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber

Syftet är att skapa förutsättningar till en mer hållbar konsumtion av bomull genom ny återvinningsteknik och riktad kommunikation. Detta genom att mekaniskt kunna återvinna bomullstextilier med avsevärt förbättrad fiberkvalitet tillsammans med kunskapsspridning kring de faktiska kostnader som textilkonsumtion innebär. Målet är att på sikt minska den konventionellt odlade bomullen till förmån för återvunnen samt möjliggöra övergången till en cirkulär textilbransch.

 

Organisation: Linköpings universitet

Webbsida: https://www.vinnova.se/p/spinn-traden-pa-nytt-av-atervunnen-fiber2/

Kontakt: /

Var: Sverige

Finansiering: Vinnova

Rapport:

Verktyg: