Industriell symbios genom uppgradering av lågvärdigt textilavfall till högkvalitativa pappersprodukter

Att utvärdera genomförbarheten och cirkularitet av att använda en restström från textilåtervinning för att producera ett nytt material från återvunnen textilfiber och träfiber för tillverkning av shoppingkassar. Leds av RISE med Arctic Paper och SOEX som partners.

 

Organisation: RISE INNVENTIA AB

Webbsida: https://www.vinnova.se/p/industriell-symbios-genom-uppgradering-av-lagvardigt-textilavfall-till-hogkvalitativa-pappersprodukter/

Kontakt: Tatjana Karpenja

Var: Sverige

Finansiering: Vinnova

Rapport:

Verktyg: