Kemisk reaktivitet hos textilmassor (Cirkulär textil)

Att återvinna cellulosa i textilavfall som molekyl. Förstudien ska visa om textilmassa framställd i industriell skala (demonstrationsfabrik) från återvunna textilier kan utgöra en högkvalitativ råvara för framställning av nya textilfibrer. Få en ökad förståelse för möjliga användningsområden för massan där cellulosaacetat och viskos är i fokus. Samverkan mellan Karlstads universitet och företaget Re:newcell.

 

Organisation: Karlstads universitet

Webbsida: https://www.vinnova.se/p/kemisk-reaktivitet-hos-textilmassor-cirkular-textil/

Kontakt: Helena Håkansson

Var: Sverige

Finansiering: Vinnova

Rapport:

Verktyg: