Nontoxtex

Projektet är avslutat och har kartlagt hälso- och miljöskadliga ämnen i textilier inom barnomsorgen. Det är ett projekt inom Smart Textiles i samarbete med Västra Götalandsregionen och Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund. Projektets målsättning var att göra det förståeligt vilka kemikalier som finns i textilier, och varför de finns där. Ett av resultaten är ett förslag på enkelt informationsmaterial till förskolorna, både för personal och vårdnadshavare.

 

Organisation: Smart Textiles, Högskolan i Borås

Webbsida: 1. https://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2018/Oktober/Ny-kartlaggning-for-kemikaliesmart-forskola/ 2. http://mb.cision.com/Main/13220/9906833/472084.pdf

Kontakt: Mats Johansson

Var: Västsverige

Finansiering: Västra Götalandsregionen m.fl

Rapport:

Verktyg: