Information om hållbar konsumtion av textilier

Naturvårdsverket har tillsammans med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att ansvara för att informationsinsatser genomförs för att öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier, genom till exempel ökad återanvändning och återvinning. Inom uppdraget kommer myndigheterna att bjuda in textilaktörer och handel för att undersöka om det finns möjligheter att samarbeta för att ge konsumenterna mer information om textiliers påverkan på miljö och hälsa i köpögonblicket oavsett om köpet sker i butik eller via e-handel. Insatserna ska omfatta konsumenternas kunskap om textiliers miljö- och hälsopåverkan i alla led i värdekedjan.

 

Organisation: Naturvårdsverket

Webbsida: https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Mer-miljoinformation-for-klader-behovs/?fbclid=IwAR0LYpcCmOnl1U2K2Tyck6zP5zqivIDvqUSxlEgWeDlaJMqaat0a4iIScBU

Kontakt: Dag Lestander

Var: Sverige

Finansiering: Regeringen

Rapport: https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2018/konsumentundersokning-2018-hallbar-konsumtion-av-textilier.pdf

Verktyg: