Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter

Studien syftar till att utvärdera effekterna av att återbruka möbler och fasta interiöra byggprodukter, samt att utveckla en arbetsguide som underlättar ökat återbruk av dessa produkter i samband med lokalanpassningar. Projektet har letts av IVL Svenska miljöinstitute. Deltagande projektpartners har varit Tenant & Partner, Chalmersfastigheter och Spectrum arkitekter.

 

Organisation: IVL Svenska Miljöinstitutet

Webbsida: https://ccbuild.se/aterbruk-av-mobler-och-interiora-byggprodukter/

Kontakt: Carina Loh Lindholm

Var: Sverige

Finansiering: Projektpartners och Stiftelsen IVL

Rapport: https://www.ivl.se/download/18.72aeb1b0166c003cd0d22d8/1544185419182/B2324.pdf

Verktyg: https://ccbuild.se/arbetsguider-for-aterbruk/