NeoCel

Syftar till att utveckla en hållbar textilfiber baserad på trä och/eller bomullsavfall. Utan att använda farliga kemikalier kombinerar NeoCel framsteg inom processer för reaktiv cellulosamassa med nya vattenbaserade processer för upplösning och regenerering av cellulosafibrer i kall alkali. Partners är: VTTKatty Fashion, FOV, Fabrics,Söktas Dokuma, Ing. A. Maurer ,Andritz, Re:Newcell, Domsjö, Fabriker, AkzoNobelAB, Enzymes ,Roal, LIST Technology

 

Organisation: RISE INNVENTIA AB

Webbsida: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/nya-innovativa-processer-hallbara-cellulosabaserade-material

Kontakt: /

Var: EU

Finansiering: Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU)

Rapport:

Verktyg: