Sverige – ledande inom resurseffektivisering och cirkulär ekonomi

Projektets syfte är att skapa en plattform för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, för att utifrån de initiativ som pågår dra slutsatser för politik, forskning och näringsliv kring vilka vägval Sverige står inför och skapa samsyn kring detta. Detta ska bidra till att accelerera Sveriges övergång till en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Målet är att stärka svensk konkurrenskraft, öka Sveriges bidrag till global hållbarhet samt driva innovation.

 

Organisation: KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA

Webbsida: https://www.vinnova.se/p/sverige—ledande-inom-resurseffektivisering-och-cirkular-ekonomi/

Kontakt: Caroline Ankarcrona

Var: Sverige

Finansiering: Vinnova

Rapport:

Verktyg: