Biokompositer för aktiva mötesplaser – Möbler av havreskal

Syftet är att utveckla ett biokompositmaterial för tillverkning av möbler och inredning baserat på havreskal. Med kombinationen av en attraktiv design, goda hållbarhetsegenskaper och en rimlig kostnadsbild är visionen att projektet kan bana väg för ännu fler framgångsrika biobaserade produkter. I projektet deltar Lantmännen som leverantör av råvaran (havreskal), OrganoClick som material- och processutvecklare (biokomposit och formpressning), Offecct som producent av inredningsprodukter, ÅF som fastighetsägare med ambition att tillhandahålla funktionella och hållbara arbetsmiljöer. Sandell & Sandberg och Studio Stockholm arbetar med design av produkterna och miljöerna. NiNa Innovation leder arbetet inom projektet.

 

Organisation: NiNa Innovation

Webbsida: https://www.vinnova.se/p/biokompositer-for-aktiva-motesplaser/

Kontakt: /

Var: Sverige

Finansiering: Vinnova

Rapport:

Verktyg: