Intell – en digital tjänst för innovativ samverkan i värdekedjan

Projektet syftar till att minska avfallsströmmen från avvecklade möbler och inventarier genom en digital plattform som tillhandahåller data om möblers och inventariers status. Målet är att utveckla en webbplattform för inventering så att användare, inredningsarkitekter och producenter får tillgång till data om möbler och inventarier. På så sätt förväntas produkternas cirkulära livscykel stärkas och deras livslängd förlängas.

 

Organisation: Superl AB

Webbsida: https://resource-sip.se/projektdatabas/?project_search=m%C3%B6bler

Kontakt: Malin Leth

Var: Sverige

Finansiering: Projektet har finansierats av Energimyndigheten tillsammans med naturainsatser av Superl AB, Gedigen AB, Circulous och White Tengbom Team AB.

Rapport: https://resource-sip.se/projektdatabas/?project_search=möbler

Verktyg: