Återvinning av engångs- och flergångstextil från sjukvården

Projektet avser att utveckla teknologi för återvinning av sjukvårdstextil och därmed realisera en cirkulär ekonomi för dessa material genom återvinning i ett system baserat på open-loop. Projektet kommer att undersöka möjligheten att producera plast- och nonwoven material av sjukvårdstextilen, material som kan användas exempelvis för produktion av påsar för retail-sektorn. Projektet kommer också att undersöka vilka vinster som kan göras genom inblandning av hampa fiber i det återvunna materialet.

 

Organisation: RISE INNVENTIA AB

Webbsida: https://www.vinnova.se/p/atervinning-av-engangs–och-flergangstextil-fran-sjukvarden/

Kontakt: Eva Carlbom

Var: Sverige

Finansiering: Vinnova

Rapport:

Verktyg: