SilCoTex: SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier

Syftet är att ta fram en ersättare till den nuvarande giftiga, smutsavvisande teknologin som är baserad på perfluorinerade ämnen (PFC) för användning inom den svenska textilindustrin. Ersättaren kommer vara baserad på kolloidal silika, ett miljövänligt material, och kommer vara inspirerad av färgindustrin.

 

Organisation: Chalmers Tekniska Högskola

Webbsida: https://www.vinnova.se/p/silcotex-silcotex-hallbart-smutsavvisande-textilier/

Kontakt: Romain Bordes

Var: Västsverige

Finansiering: Vinnova

Rapport:

Verktyg: