Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – steg 3

Projektet arbeta för att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som är mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärker företagens internationella konkurrenskraft. Målet är att företag och kunder ska ha testat utvecklade affärsmodellskoncept i praktiken och ha processer redo för användning av lösningar i större skala. Projektets arbetspaket är: Kundarena, produkt- och marknadsutveckling, märkning och spårbarhet, samt kommunikation.

 

Organisation: RISE

Webbsida: https://cirkularitet.se/om-oss/

Kontakt: Lars Tööj

Var:

Finansiering: Vinnova samt av projektets parter.

Rapport:

Verktyg: