The Circular Design Guide

The Circular Design Guide är flera mallar som hjälper dig att förstå, definiera, göra och skapa cirkulära lösningar för dig, ditt team, dina produkter och ditt företag.

Verktygen är utvecklade av den cirkulära ekonomins grundare, Ellen MacArthur Foundation, tillsammans med det världskända designföretaget IDEO. Syftet är att hjälpa företag i det praktiska arbetet i övergången till en cirkulär ekonomi.

 

This guide will help innovators create more elegant, effective, creative design solutions for the circular economy. It is meant to contribute to the leap towards designing for the circular economy.The Circular Design Guide has been co-created with participation from more than 400 people. Contributing organisations: https://www.circulardesignguide.com/acknowledgements

 

Organisation: Ellen MacArthur Foundation and IDEO.

Webbsida: https://www.circulardesignguide.com/

Kontakt: /

Var: Global

Finansiering: Ellen MacArthur Foundation and IDEO

Rapport:

Verktyg: We’ve lined up a number of activities to help you understand, define, and release circular innovations. Dive in wherever makes most sense for you and your team. https://www.circulardesignguide.com/methods Worksheets: https://www.circulardesignguide.com/resources#worksheets