Kreativt återbruk och redesign i offentliga kontorsmiljöer

Projektet syftar till att förvärva ny kunskap kring storskalig återanvändning av kontorsinredning inom offentlig sektor, för att på längre sikt kunna utveckla en affärsmodell inom återbruk och re-design inom offentlig sektor. Projektet behandlar juridiska aspekter, beteendefrågor och kemikalieproblematik för återbruk och re-design, samt avser att undersöka förutsättningar för en affärsmodell inom återbruk och re-design inom offentlig sektor.

 

Organisation: Göteborgs kommun

Webbsida: https://resource-sip.se/projects/kreativt-aterbruk-och-redesign-i-offentliga-kontorsmiljoer/

Kontakt: Nina Wolf

Var: Västsverige

Finansiering: Resource (samarbete mellan Energimyndigheten, VINNOVA och Formas)

Rapport: https://www.gu.se/forskning/publikation?publicationId=270376

Verktyg: