NordicBio – Cirkulära Nordiska Biobaserade Nonwoven-produkter

Syftet är att undersöka metoder och processer för att återvinna textilfiber till biobaserade engångsprodukter i form av nonwovenmaterial och affärsmodeller kopplade till detta inom vården. Detta projekt vill behålla de unika egenskaperna (kostnad, användarvänlighet, renhet) som engångsprodukter besitter, men ändra resursbasen från fossilt till återvunnet och biobaserat. Projektdeltagare: RISE (Swerea IVF), SLL, Sporda Nonwoven,  Fiber-X, Cellcomb, Pure Waste Textile, VTT Technical Research Centre of Finland

 

Organisation: Innovatum AB

Webbsida: https://wargoninnovation.se/projekt/nordicbio-hallbara-material-i-varden/

Kontakt: Johan Bergqvist

Var: Västsverige

Finansiering: Vinnova

Rapport:

Verktyg: