Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor

Bygg- och anläggningssektorn genererar ungefär 10 miljoner ton avfall varje år. Detta projekt har undersökt vilka möjligheter det finns för återbruk av inredning och interiöra byggprodukter i samband med nybyggnad och renovering av kontorslokaler.

 

Organisation: IVL Svenska Miljöinstitutet

Webbsida: https://ccbuild.se/cirkulara-inredningar-potential-och-losningar-for-okad-ateranvandning-av-inredningsprodukter/

Kontakt: Åsa Stenmarck

Var: Sverige

Finansiering: VINNOVA samt projektparterna

Rapport: https://www.ivl.se/sidor/publikationer/publikation.html?id=5624

Verktyg: https://ccbuild.se/content/uploads/2018/11/Potential-%C3%A5terbruk-kontor-faktablad-181105.pdf