Finansiering av cirkulära affärsmodeller – risker och möjligheter

Projektet vill undersöka hur finansiärers syn på risk och säkerheter skulle behöva förändras för att bli en möjliggörare – snarare än hinder – för övergången till cirkulära affärsmodeller. Detta projekt genererar ny innovativ kunskap om finansiering och dess roll som möjliggörare i företagens övergång till cirkulär ekonomi och verklig resurseffektivitet. Projektet genomförs i samarbete med tillverkande företag, såsom Kinnarps AB, och bankfinansaktörer.

 

Organisation: RISE

Webbsida: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/finansiering-av-cirkulara-affarsmodeller-risker-och-mojligheter

Kontakt: Ann- Charlotte Mellquist

Var: Sverige

Finansiering: Vinnova

Rapport:

Verktyg: