Circular Textile Initiative

Syftet är att testa en värdekedja för redesignade produkter av kasserad textil – från insamling till återförsäljning och runt igen. Projektet ska även utveckla tjänster som ersätter och/eller stödjer och förlänger livet på fysiska produkter. Målet är att hitta nya innovativa lösningar för cirkulära textilflöden och genom det försöka rädda tusentals ton textilier varje år samt minska miljöpåverkan. Projektet drivs av Göteborgsregionen, Re:textile, Wargön Innovation och Swedish Fashion Council

 

Organisation: Göteborgsregionen

Webbsida: https://wargoninnovation.se/projekt/circular-textile-initiative/

Kontakt: Hanna Hellström

Var: EU

Finansiering:  Västra Götalandsregionen,  Avfall Sverige samt Vinnova genom initiativet Innovate Passion.

Rapport:

Verktyg: