Skip to content

Så inreder du cirkulärt

Cirkulär ekonomiMöbelVerktyg
Indicum arkitekter, projektet DMO 2.0 – Beställarkompetens för cirkulära möbelflöden och Volvo Group delade med sig av sina erfarenheter och tips kring att inreda cirkulärt under ett av Circular Hubs webbinarium som hölls i oktober.

Kristin Östberg, inredningsarkitekt vid Indicum, berättade om det verktyg som man vill ta fram inom projekt Hållbar Interiör och som ska underlätta att miljömärka inredningsprojekt i syfte att säkerställa kvalité och hållbarhet i invändiga lokalprojekt. Projektet, som stöds av Vinnova, har drivits ett par år och man hoppas nu på att få genomföra ett steg två.

– Vi tycker att det saknas en bedömning av interiörer och en länk i kedjan. En hyresgäst behöver idag mycket kunskap för att kunna genomföra en upphandling och inköp av inredning som är miljövänligt. Ofta blir det enklare att köpa nytt istället för att återbruka. Vi vill skapa en certifiering och ett verktyg för att underlätta arbetet med inköp och upphandling av inredning. Det ska gå att certifiera sina lokaler och få en måttstock av den totala miljöpåverkan.
Läs mer på Indicum.se

Hållbar Interiör ska underlätta miljömärkning av inredningsprojekt.
Viktiga punkter i en cirkulär inredningsprocess

I projektet DMO 2.0 – Beställarkompetens för cirkulära möbelflöden deltog sex kommuner i Västra Götaland för att lära sig mer om cirkularitet och återbruk inom inredningsprojekt för offentlig miljö. Arbetet mynnade ut ett dokument som steg för steg visar hur processen i ett inredningsprojekt kan se ut i en offentlig miljö. Josefine Persson berättade om de viktigaste punkterna i ett cirkulärt inredningsprocess.

  • Tänk på att kostnaderna kommer fördelas lite annorlunda. Möbel- och inredningskostnaderna kommer förhoppningsvis gå ner ganska mycket medan det kan gå åt mer på tjänster och transporter.
  • Ha med någon i projektteamet med kompetens kring cirkulära möbelflöden.
  • Inventera befintliga möbler i två steg; 1. Urval av befintliga möbler och undersök vilka som är möjliga att återbruka. 2. Detaljinventera de möbler som ska fortsätta att användas med bland annat mått, foto och exakt antal.
  • Upphandla eller gör inköp av renovering, hantering av nya och/eller begagnade möbler.
  • Vid hantering och sortering görs en planering som säkerställer att rätt sak kommer till rätt plats.
  • Genomför renoveringen med professionella aktörer.
  • Utvärdera projektet och sprid goda exempel så andra kan ta del av det.

Läs mer om DMO 2.0 – Beställarkompetens för cirkulära möbelflöden

Camp X och egen möbelkatalog

Volvo Group Real Estate har inrett lokalerna i Camp X utifrån visionen om en annorlunda plats för givande möten mellan människor. I hela byggnaden, från 1950-talet, har så mycket som möjligt bevarats. Projektet styrdes utifrån kostnad och miljöbesparing då man ville dra ner på nyköp och återbruka så mycket som möjligt, berättade Cecilia Bengtsson, Environmental Manager.

Den uppskattade minskningen av miljöpåverkan för de återbrukade möblerna jämfört med nyinköp blev av 500 bord + stolar: 88 000 kg Co2. Detta motsvarar en besparing av ungefär 35 resor Sverige-Thailand T/R i CO2-utsläpp. Utöver möbler så återanvändes tallrikar från ett gammalt kontor och användningen av engångsartiklar för kaffe, vatten och luncher skall var på en minimal nivå.
Läs mer om Camp X

Volvo  har tagit fram en egen möbelkatalog för att det ska bli enkelt att hitta möbler anpassade utifrån funktion och sitt användningsområde, så som mötesrum, fokusrum, tysta rum och loungeytor. C-måttet är implementerat i katalogen för att lätt kunna mäta effekten på möbelinköpen.

-Detta gör det lätt att fatta rätt beslut snabbt och vi slipper det där med att man tappar själva syftet med möbeln och väljer dem för dess utseende.
Läs mer om möbelkatalogen

Missade du vårt webbinarium eller vill se det och tidigare sändningar igen? Teckna ett kostnadfritt medlemskap så har du fri tillgång till allt material.
Teckna medlemskap


Du måste godkänna