Use2Use Design toolkit hjälper dig med produktutveckling ur ett användarperspektiv

 

Use2Use-tankesättet och Use2Use Design Toolkit är resultatet av en utforskande och iterativ forskningsprocess som inleddes 2013 av bland annat Dr. Anneli Selvefors och Dr. Oskar Rexfelt vid Chalmers tekniska universitet.

Use2Use Design Toolkit innehåller fem paket utformade för att stödja utveckling av produkter och tjänster för cirkulär konsumtion. Verktygen betonar användarnas roll i den cirkulära ekonomin och är därmed ett viktigt komplement till bland annat de produktions- och affärsmodeller som ofta används inom industrin och akademin.

Verktygspaketet hjälper designers och andra agenter att hitta ett Use2Use-tankesätt och utforska användarnas behov, identifiera konsumtionsrelaterade designutmaningar och designa produkter och tjänster som kan skapa möjliggörande förutsättningar för människor att cirkulera produkter från användning till användning.

Du kan läsa mer om verktygssatsen här, skriva ut egna kopior och prova de fem verktygen själv.