Positionerar sig på marknaden genom hållbarhetsarbete

Att jobba med miljömässig hållbarhet kan kännas omfattande och ibland kan det vara svårt att veta var man som företag ska börja. NOAs Sweden i Tibro kom i kontakt med projektet Circular Hub och verktyget EcoDesignStudio och blev nyfikna. Kanske kunde det vara en början som leder vidare i den cirkulära riktningen?

Vi träffade Johan Dahlberg, ansvarig försäljning projekt och Joakim Zabel, VD, som fick berätta om den stöttning de fått via Circular Hub och hur de använt verktyget. De ser flera möjligheter att kunna använda resultat i sitt cirkulära arbete.

Behövde fakta kring Corian®
NOAS Sweden tillverkar all typ av inredning till framför allt offentliga miljöer både i Solid surface och andra material. Främst sker tillverkningen i Corian® som är ett kompositmaterial som består av 2/3 delar naturliga mineraler och 1/3 del akryl samt pigment. Eftersom materialet enkelt kan repareras och förnyas behöver det inte bytas ut eller kasseras i så hög grad. NOAS ville ha mer fakta runt Corian® eftersom det innehåller akryl vilket uppfattas som mindre miljövänligt då det vid framställning påverkar miljön negativt.

Jämförde CO2-påverkan
I EcoDesignStudio kan man jämföra miljöpåverkan av sin produkt med olika materialval, vikt och användande för att hitta den bästa kombinationen samt överblicka återvinningsgraden. Johan berättar att de själva blev positivt överraskade av resultatet när de jämförde Corian® med ett likande i sten.

– Det visade sig att Corian® har betydligt lägre CO2-påverkan än materialet vi jämförde med, vilket var en positiv överraskning för oss eftersom Corian® innehåller akryl.

Samlad grunddata underlättar hanteringen
Verktyget samlar produktinformation och strukturerar miljöarbete vilket kan liknas vid en förenklad livscykelanalys (LCA). Det är ett enkelt och effektivt sätt att förbereda för fullödiga livscykelanalyser och framtida miljövarudeklarationer (EPD:er). Tack vare att en del arbete sker innan blir kostnaden lägre. Att jobba i EcoDesignStudio är spännande, menar Joakim som berättar hur det är att jobba i verktyget.

– Vår fakta kring Corian® är enkel att mata in. Vi har främst inriktat oss på att jämföra CO2 påverkan för olika material. För snabbare hantering och inmatning av fakta underlättar det om man har grunddata kring material så som kvadratmeter, volym och vikt fastställt sedan innan.

Hållbarhet som försäljningsargument
På lite sikt ser NOAS att det här arbetet kan öka deras position på marknaden. De har förhoppning om att kunderna i högre grad kommer vända sig till dem med förfrågningar kring produkter och materialval. Med både kunskap och fakta runt material kan de verka mer rådgivande i kundkontakten, säger Johan.

– Just nu lär vi oss, samlar in data och ser hur våra produkter ser ut, nästa steg blir att prata om det med våra kunder. Vi behöver först ha fakta för att sedan kunna ha miljöpåverkan om försäljningsargument gentemot våra kunder i köpbeslutet. Skapar vi en tydlig kommunikation kan vi stå rustade när marknadens efterfrågan blir mer och mer riktade mot miljöpåverkan.


 

Använder EcoDesignStudio för att lyfta sin miljöklassning
Än så länge har marknaden inte kommit dit att miljön går före priset, fortsätter Johan.

– Vi är på väg dit och den dagen då det är det mest avgörande och finns med i upphandlingen står vi redo. Intresset börjar märkas även hos leverantörerna och har vi kunskap och fakta kring olika material kan vi lättare göra bra leverantörsval. Vi kommer även att kunna använda den fakta vi får från EcoDesignStudio för att kunna lyfta miljöklassningen på våra produkter en nivå. Via verktyget får vi de fakta som behövs kring EPD:er.

Cirkulära affärsmodeller kommer bli högre prioriterat
Att prioritera det miljömässigt hållbara arbetet för att i framtiden kunna vara konkurrenskraftiga är de på NOAS övertygade om är väldigt viktigt. För att det ska bli lättare behöver det komma krav och beslut från myndigheter och länder, menar Johan.

– Exempelvis kan vi jämföra med byggnation av miljöbedömda hus där kravet kan finnas att det ska vara guldnivå. Ett sådant krav slår igenom till alla underliggande leverantörer, produkter och material. Kan möbelbranschen nå dit och vi väl börjat jobba mer cirkulärt och hittar metoder för våra arbetssätt kommer cirkulära affärsmodeller bli högre prioriterat. På vägen dit är det viktigt att vi jobbar med vår egen utveckling och börja kommunicera kring miljömässig hållbarhet. Det gör att vi står förberedda när det väl drar igång.

Värdefullt samarbete med Circular Hub
Löpande under arbetet i EcoDesignStudio har NOAS haft stöttning från Circular Hub som följt upp arbetet och guidat dem under vägen.

– Att samarbeta med Circular Hub ger oss driv att komma framåt. De följer upp vårt arbete och kräver även någon form av resultat vilket gör att vi verkligen kommer vidare. Vi får mycket tips kring vad vi kan göra härnäst. Vi hör hur det pratas mer och mer kring cirkulär ekonomi, hade vi inte haft den här närheten till mer information och stöttning hade vi inte tagit de steg vi hittills tagit, avslutar Joakim och Johan.