Skip to content

EcoDesignStudio

Cirkulär ekonomiMöbelVerktyg
Verktyget EcoDesign Studio samlar produktinformation och strukturerar ditt miljöarbete, och är ett effektivt sätt att förbereda för framtida EPD:er.

EcoDesign Studio har tagits fram av Circular Hub tillsammans med Miljögiraff. Det digitala verktyget är kostnadsfritt och hjälper företag att skapa förenklade LCA:er, simulera effekter av olika materialval och strukturera miljöarbetet och övergången mot en cirkulär ekonomi.

Verktyget är framtaget i syfte att stötta design- och produktutveckling samt ledning och styrning. I verktyget kan du se vilka förbättringar som kan göras kopplat till miljöpåverkan, vilket blir en vägledning till att fatta beslut mot en cirkulär omställning. Verktyget samlar produktinformation, strukturerar ditt miljöarbete och är ett effektivt sätt att förbereda för framtida EPD:er (miljövarudeklarationer). 

Så fungerar EcoDesignStudio
Utgångspunkten är en specifik produkt och dess material och tillverkningstekniker. Baserat på detta räknar systemet fram vilken miljöbelastning olika delar har, vilket kan liknas vid en förenklad livscykelanalys (LCA). Verktyget kan användas på olika nivåer, antingen identifierar du endast nuläget, eller så går du vidare för att skapa olika förbättringar genom koncept för hur du till exempel kan sänka CO2-värdet. 

Arbetsområden
Verktyget tar dig stegvis igenom olika arbetsområden och hjälper dig till en samlad bild av:

  • Marknaden
  • Material
  • Produktionsprocesser
  • Kemikalier
  • Förpackningar
  • Logistik
  • Användning
  • Återvinning

För vem?
Kostnadsfritt för små och medelstora företag inom möbel- och inredningsbranschen i Västra Götaland och Halland.

Kontakt
Är du intresserad och vill veta mer om EcoDesignStudio? Kontakta Miljögiraff

Maja Jakobsson
maja@miljogiraff.se


Du måste godkänna