Circular Kickstart

Circular Kickstart är ett sätt att starta det cirkulära strategiarbetet. Med inspiration från trender, konsumenters drivkraft och teknisk utveckling, diskuteras nya möjligheter.

Ett konkret förhållningssätt till affärsmodellering introduceras för en konstruktiv dialog kring vilka lönsamma möjligheter som ges i en cirkulär ekonomi.

Resultatet efter en avklarad workshop är en ökad förståelse för den cirkulära ekonomin, konkreta modeller för en ökad lönsamhet samt en allmän reflektion kring vad nästa steg är i den cirkulära resan.

Förväntade insikter och kunskap

  • Inspiration och förståelse för begreppen inom cirkulär ekonomi
  • Modell för att med hjälp av Business Model Canvas diskutera lönsamhet i den cirkulära ekonomin.
  • Dokumentation för att ta er in i en cirkulär omställning

Vem kan delta?

Circular Kickstart lämpar sig för alla med intresse för hållbarhet och cirkulär ekonomi.
Hållbarhetsansvariga, produktansvariga, beslutsfattare, ledning m.fl kan med fördel delta.

 

Workshopen genomförs i DO-tank Center, en fysisk arena i Science Park Borås. För de fem första
företagen som gör anmälan är workshopen kostnadsfri.

Intresseanmälan görs till Erik Valvring, Science Park Borås.
erik.valvring@scienceparkboras.se / 0701-808361