Miljömärkning för inredningsprojekt

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en miljömärkning för inredningsprojekt som ska säkerställa kvalité och hållbarhet i invändiga lokalprojekt. Namnet på den nya märkningen kommer att bli Hållbar Interiör.

Märkningen, som även kommer fungera som ett verktyg för inredningsarkitekter och andra som arbetar med interiörer, tas fram gemensamt av Indicum inredningsarkitekter, Trä- och Möbelföretagen, ArkDes, Konstfack och Tenant & Partner.

Vill följa upp ett inredningsprojekts miljöpåverkan

Projektet initierades för att Indicum inredningsarkitekter under flera års tid upplevt att möjligheterna att följa upp vilken klimatpåverkan ett specifikt inredningsprojekt har var mycket begränsat. Det finns många miljömärkningar idag, som Svanen och Möbelfakta för möbler och Miljöbyggnad, LEED och BREEAM för fastigheter. Men trots att inredningsbranschen har expanderat kraftigt och konsumtionen av möbler har ökat med ca 25% de senaste fem åren finns ingen märkning som bedömer hela inredningsprojekt.

Projektet är nu i en utvecklingsfas för att fastställa förutsättningar och behov av en interiör märkning. Den lösning som har identifierat består av två olika delar; en certifiering och ett verktyg som stödjer certifieringsprocessen. 

Läs mer på Indicum.se