Coachtimmen stärker dina cirkulära affärer

Coachtimmen är din genväg till att utvecklas och bli mer konkurrenskraftig i den cirkulära omställningen. Kanske vill du bara prata om vad cirkularitet kan betyda för er verksamhet och vilket som kan vara ert nästa steg, eller kanske bolla en idé kring er affärsplan. Cirkulär ekonomi skapar möjligheter till nya affärsmodeller, produkter och tjänster.

Syftet med coachtimmen

Syftet med Coachtimmen är att du, oavsett vart du står idag, ska komma närmare den cirkulära omställningen. Vi guidar dig rätt efter dina förutsättningar, ger stöd och support inför en omställning.

Hur går coachtimmen till?

Genom att gå igenom ditt företags nuläge, framtidsplaner och behov hittar vi en passande väg framåt. Det kan handla om till exempel workshops, att komma i kontakt med ett närverk eller hitta en expert som passar företagets utmaningar.

Coachtimmen använder en process som innefattar behovskartläggning, kunskapsöverföring, vägledning och uppföljning.

För vem?

Startups, små och medelstora företag inom textil, mode, inrednings- och möbelbranschen i Västra Götaland och Halland, som är i behov av stöttning. Coachningen är kostnadsfri.

Vi kan coacha ert företag inom:

 • Cirkulär Ekonomi – Kunskap, inspiration, tankesätt och systemtänk
 • Cirkulära affärsmodeller – Metoder genom Circular Challenge, Product Looping och Circular Business Model Canvas
 • Underlag & rapporter, verktyg & metoder och nätverk för omställning till Cirkulär ekonomi
 • Labbmiljö för prototyputveckling av cirkulära produkter i Do-tank Center

Coachning kan ske inom följande områden:

 • Försäljning, offentlig upphandling
 • Design och formgivning
 • Produktutveckling
 • Produktionsupplägg och effektiviseringar
 • Metoder, arbetssätt och förbättringsarbete
 • Planering och tidplan
 • Mäta effekter
 • Finansieringar

Kontakta oss för att boka en tid inom respektive bransch

Inför din kontakt med oss önskar vi att du har tänkt igenom inom vilket ämnesområde du behöver stöttning och eventuellt en frågeställning som vi kan utgå ifrån. Hör av dig så vägleder vi dig mot en mer konkurrenskraftig framtid.

 

Kontakta oss