Verktyg

11 inlägg

Workshop-verktyg

Circular Hub har tagit fram ett antal workshop-verktyg som är anpassningar av utvecklingsprocesser till en cirkulär kontext. Dessa an användas i grupp eller på egen hand för att utveckla det cirkulära tänket. Det finns verktyg och mallar för olika områden som strategi, affärsmodell, produktutveckling, kundförståelse, etc. Verktygen är försedda med […]

Circular Challenge

Circular Challenge är Circular Hubs modell för att utmana din linjära affärsmodell och skapa nya cirkulära affärsmodeller. Den tar spjärn i en cirkulär Business Model Canvas och utmanar tänkandet för att ta fram en cirkulär strategi. Arbetsprocessen Circular Challenge är en process, som genom provokation, inspirerar till nytänkande. Tillvägagångsättet gör […]

EcoDesignStudio

Verktyget EcoDesign Studio samlar produktinformation och strukturerar ditt miljöarbete, och är ett effektivt sätt att förbereda för framtida EPD:er. EcoDesign Studio har tagits fram av Circular Hub tillsammans med Miljögiraff. Det digitala verktyget är kostnadsfritt och hjälper företag att skapa förenklade LCA:er, simulera effekter av olika materialval och strukturera miljöarbetet och […]

Stöd för upphandling av cirkulär inredning

Projektbrief 1.0 – Inredningsprojekt i en cirkulär ekonomi är framtagen för att för att stöda projekt att uppnå en högre grad av cirkularitet i den miljö som ska skapas och arbeta i enighet med Agenda2030. Som projektägare, beställare eller projektledare finns möjlighet att påverka upphandlingen mot en cirkulär ekonomi och […]

Självskattningsverktyg – CiSAT

Hitta den cirkulära potentialen i en möbel med Circular Hubs egenutvecklade verktyg CiSAT. Med CiSAT kan du genom ett enkelt test bedöma vilken potential en möbel har inom den cirkulära ekonomin. Läs mer och gör testet här. Kontakta oss för mer information om våra verktyg och mallar.

Externa verktyg

Här samlar vi en lista med externa verktyg som vi kan rekommendera vid omställningen till en cirkulär affärsmodell. Cirkulär Business Model CanvasEn variant av verktyget Business Model Canvas där rutorna innehåller listor som styr användaren mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller. Dessutom finns ett tillägg av rutor, en […]

Circular Kickstart

Circular Kickstart är ett sätt att starta det cirkulära strategiarbetet. Med inspiration från trender, konsumenters drivkraft och teknisk utveckling, diskuteras nya möjligheter. Ett konkret förhållningssätt till affärsmodellering introduceras för en konstruktiv dialog kring vilka lönsamma möjligheter som ges i en cirkulär ekonomi. Resultatet efter en avklarad workshop är en ökad […]

Circular Hackaton

Circular Hackaton är en inspirerande workshop för att engagera medarbetare, kunder, studenter m.fl i en utmaning att bearbeta framtida lösningar. Processen ger insikter och möjligheter att utforska det outforskade genom att dra nytta av en kreativ skapandeprocess. Målet är att visa upp en färdiga prototyper som speglar möjliga lösningar på […]

Materialkunskap för morgondagens möjligheter

Material ConneXion är ett av världens största materialbibliotek.  Det består av ca 10 000 avancerade, innovativa, miljövänliga material och tillverkningstekniker. Här skapas produktidéer, uppslag till cirkulära affärsmodeller eller nya materialval. Material ConneXion Skövde hittar du i nära anslutning till ASSAR Industrial Innovation Arena. Här hittar du inte bara spännande material utan […]

Vår innovationsmiljö

DO-tank Center är Science Park Borås plats för att inspirera dig att utveckla ditt företag. Vårt fokus är att hjälpa företag att ställa om till cirkulär ekonomi. Vår expertis finns inom områdena textil, mode och konsumtion men alla företag är välkomna. Nya samarbeten behövs för att skapa lönsamhet, en cirkulär […]