Skip to content

TMF:s guide för en hållbar utveckling

NyhetVerktyg

Som branschorganisation vill TMF ligga i framkant och tydliggöra de utmaningar och möjligheter som finns – både som organisation och för sina medlemsföretag – för att tillsammans jobba mot en hållbar framtid. Med utgångspunkt i Agenda 2030 har 11 mål och 29 delmål bedömts vara centrala för trä- och möbelindustrin.

Broschyr TMF:s arbete för en hållbar utveckling

TMF har sammanställt en sammanfattande broschyr kring trä- och möbelindustrins elva Agenda 2030-mål.

Broschyr:TMF:S ARBETE FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING med utgångspunkt i Agenda 2030

TMF har också tagit fram en medlemsexklusiv guide – “TMF:s GUIDE FÖR ARBETE MED HÅLLBAR UTVECKLING” – som ska vara till hjälp för deras medlemsföretag för att formulera mål och strategier samt att lägga fast handlingsplaner för att arbeta med och kommunicera identifierade och utvalda hållbarhetsmål.

Guide: TMF Guide – Agenda 2030
OBS! Kräver inloggning och medlemskap i TMF


Du måste godkänna