Circular Hackaton

Circular Hackaton är en inspirerande workshop för att engagera medarbetare, kunder, studenter m.fl i en utmaning att bearbeta framtida lösningar.

Processen ger insikter och möjligheter att utforska det outforskade genom att dra nytta av en kreativ skapandeprocess. Målet är att visa upp en färdiga prototyper som speglar möjliga lösningar på samhälleliga utmaningar.

Förväntade insikter och kunskap

  • Insikter från den kreativa och fokuserade processen
  • Energi och glädje att vilja påverka
  • Nya kontakter och synsätt
  • Prototyper till lösningar som kan kommuniceras och inspirera även efter avslutat hackaton

Vem kan delta?

Circular Hackaton lämpar sig för framtidsutmaningar, såväl lokalt som nationellt. Alla med intresse för cirkulära utmaningar kan delta, oavsett om du är student, intressent eller bedriver egen verksamhet. Hackatonet genomförs i DO-tank Center, en fysisk arena i Science Park Borås. För de fem första företagen som gör anmälan är workshopen kostnadsfri.

Intresseanmälan görs till Erik Valvring, Science Park Borås.
erik.valvring@scienceparkboras.se / 0701-808361