Skip to content

Brukarcykeln: Innehav av möbler

ForskningMöbelVerktyg
”Fantastiskt”, tänkte kontorsansvarige Stina Svensson. ”Här har jag sparat tiotusentals kronor för tre nya skrivbord till min verksamhet, bara genom att besöka vårt lager i tio minuter och ha turen att hitta fina, återbrukade skrivbord där. Kan det bli bättre?”

Att arbeta för att de möbler som finns inom organisationen får ett så långt och aktivt liv som möjligt är centralt vad gäller cirkulärt agerande i innehavsfasen. Figuren över Brukarcykeln indikerar att den högsta prioriteten vad gäller innehav är att möblerna snurrar länge inom organisationen i en loop av användning, underhåll och reparationer. Därför behövs kunskap kring hur möblerna bör hanteras så att livslängden på möblerna blir så lång som möjligt, tex vilka möjligheter som finns till reparationer inom befintliga avtal med leverantörer.

Att ha koll på sitt innehav
Många organisationer har stora möbelinnehav, och det kan verka oöverstigligt att ha koll på vilka möbler som finns inom verksamheten. För att öka möjligheterna till cirkulärt agerande behövs dock ofta en uppfattning om vilket möbelinnehav som finns inom organisationen, vilka volymer av möbler som flödar genom organisationen och därtill varför möbler anskaffas och avvecklas. En organisation som vill agera mer cirkulärt bör därför börja med att undersöka dessa frågor samt om det redan finns någon internt som har denna informationen. Något som kan underlätta för att få koll på innehavet är att göra en inventering av vilka möbler som finns, föra in möblerna i ett inventariesystem eller införa rutiner och system för att samla in statistik för möbelflöden. Se mer om datainsamling samt organisation, ägande och ansvar i snabbfakta om organisation och nätverk, samt i snabbfakta kring information och tekniker för spårbara möbelflöden.

Reparationer och underhåll
Att vid behov genomföra löpande underhåll och reparationer förlänger livslängden för möbler. Därför kan det vara värdefullt att undersöka om det finns kunskap och roller i organisationen för att kontinuerligt bedöma status på möblerna och ser till att reparationer genomförs, samt hålla koll på garantier och avtal.

Underlätta långt liv genom återbrukstjänst och lager
Genom internt återbruk roteras möbler mellan olika verksamheter och möbler kan leva längre inom organisationen. Återbruket kan underlättas genom en intern återbrukstjänst som kan ha varierande nivå av komplexitet, exempelvis: En lista i Excel för att presentera tillgängliga möbler, ett digitalt verktyg så som en intern ”Blocket”-funktion eller app, el- ler direktkontakt med exempelvis fastighetsavdelningen. Till den interna återbrukstjänsten kan lager eller möbelförråd kopplas. För att få omsättning på möblerna i organisationen bör ett lager eller förråd vara aktivt, med kontinuerliga flöden in och ut ur lagret.

Det finns många aspekter att hålla i åtanke vad gäller återbrukstjänster och relaterade lager för att undvika att möblerna blir stående i källare och förråd, förlorar värde och så småningom blir skräp. Några exempel är:

  • Ett återbrukssystem bör ha en användarvänlig utformning för att säkerställa hög nivå av användning;
  • En eventuell presentation av möbler (fysiskt eller på bild) bör vara attraktiv – undvik att visa upp fula och dammiga gamla möbler;
  • Ett återbrukssystem bör kontinuerligt uppdateras för att undvika en känsla av att återbruket inte prioriteras och att användare tappar motivationen;
  • Det bör finnas tydlig intern kommunikation kring återbrukstjänst och lager för att säkerställa användning och för att underlätta att rotationen på möblerna blir hög.
  • Sök stöd / upparbeta kompetens för att tidigt avgöra vad som ska lagerföras och inte, så att förråden inte blir skräplager, och att möbler utan användning inom organisationen lämnas till andra verksamheter innan de tappar värde.

Exempel
Företaget off2off har utvecklat ett prisat innovativt digitalt verksamhetsstöd för återbruksverksamheter som är tillgängligt för alla typer av organisationer. Verktyget används för att synliggöra och matcha användarens behov med organisationens befintliga underutnyttjade produkter, exempelvis möbler. Tjänsten fokuserar på smart resursoptimering via att synliggöra, tillgängliggöra och matcha, samt kommunicera effekten av faktisk återanvändning. Några exempel på kundorganisationer som anlitat off2off är Malmö stad (i deras återbrukssystem Malvin), Ystads kommun, Järfälla kommun (i annonsmarknaden Återbruka) samt referensorganisationen till detta projekt Lerums kommun (MöbLerum). Fler referenser och kundcase finns på off2off.se

Läs mer
Se snabbfakta för Brukarcykeln samt för faserna
anskaffning
avveckling samt
organisation och nätverk.


Detta är ett utdrag ur kapitel fyra – Att vara en cirkulär kund, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden. Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet


Du måste godkänna