Cirkularitetsmåttet

Framför dig står en kontorsstol. Den är gjord i grå aluminium och svart plast, med mörkblå tygklätt sits-, rygg- och nackstöd. Och den har ett cirkularitetsmått på 40 %.

Cirkularitetsmåttet anger den totala cirkularitetsgraden för stolen och behövs för att bidra till en cirkulär omställning där resurser tas tillvara och återanvänds, i stället för att produkter tillverkas och slängs. En omställning där möbeltillverkare uppmuntras att producera kontorsstolar med återanvänt material, med komponenter som enkelt kan bytas ut. För att få till en cirkulär omställning måste det gå att mäta och utvärdera cirkulariteten i ett erbjudande.

Vad kan man använda cirkularitetsmåttet till?

Till exempel kan man jämföra graden av cirkularitet hos olika produkter, använda det som underlag för designutformning, upphandlingsstöd, och marknadsföring. Cirkularitetsmåttet kan beräknas för enskilda möbler, men därmed också för hela miljöer. En produkt som är helt cirkulär har värdet 100 %, och en produkt som är helt linjär har värdet 0 %.

Cirkularitetsmåttet kan tas fram genom att andelen återcirkulerat material i en produkt delas med totalt material (återcirkulerat + nytt), mätt i ekonomiskt värde. Det finns flera olika sätt att beräkna cirkularitet. Cirkularitetsmåttet är dock en av få utvecklade metoder för att mäta cirkularitet på produktnivå som har genomgått peer review och empiriska tester.

Såhär gör du

Den enklaste formen för att beräkna cirkularitetsmåttet följer nedanstående tre steg:

  1. Identifiera materialen produkten består av – vilka är de, hur mycket används av de olika, vilka är råmaterial och vilka är återanvända? Antigen förfrågas leverantör eller så använder man snitt för marknaden leverantören verkar på.
  2. Definiera det ekonomiska värdet på de olika materialen – baserat på faktiskt marknadsvärde eller uppskattningar. Det ekonomiska värdet är summan av inköpspri- sen för själva materialet och kostnaden för att bearbeta materialet.
  3. Dela det ekonomiska värdet av återanvända delar på det ekonomiska värdet av samtliga delar.

C = Återvunnet / Allt

Exempel

Om kontorsstolen har återvunnen aluminium och plast i sig, men också ny plast, nytt tyg och ny stoppning, så kan cirkularitetsmåttet för vår kontorsstol beräknas såhär:


Detta är ett utdrag ur kapitel åtta – Beräkna & kommunicera, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden. Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet