Hur cirkulära är dina möbler?

Hitta den cirkulära potentialen i en möbel med Circular Hubs egenutvecklade verktyg CiSAT.

Genom att svara på ett antal frågor får du en inblick i vilka steg som du kan ta för att bli mer cirkulär. Områden som affärsmodell, design och material gås igenom och du får sedan ett underlag med vilka steg du kan ta framåt och får också chansen att se hur du ligger till jämfört med andra i branschen.

Verktyget vänder sig i första hand till dig som möbelproducent men är användbart för alla som verkar i möbel- och inredningsbranschen.