Skip to content

Stöd för upphandling av cirkulär inredning

Verktyg

Projektbrief 1.0 – Inredningsprojekt i en cirkulär ekonomi
Som projektägare, beställare eller projektledare har du möjlighet att påverka upphandlingen mot en cirkulär ekonomi. Denna mall är framtagen för att stöda dig och ditt projekt mot en ökad grad av cirkularitet och Agenda2030.

Ladda ner projektbrief 1.0 här


Du måste godkänna