Circular Challenge

Circular Challenge är Circular Hubs modell för att utmana din linjära affärsmodell och skapa nya cirkulära affärsmodeller. Den tar spjärn i en cirkulär Business Model Canvas och utmanar tänkandet för att ta fram en cirkulär strategi.

Arbetsprocessen

Circular Challenge är en process, som genom provokation, inspirerar till nytänkande. Tillvägagångsättet gör det möjligt att upptäcka nya affärsområden och konkurrensfördelar. Ni får konkurrera ut er själva i ett scenario för att få insyn kring vad cirkulär ekonomi kan innebära för er bransch. Resultat efter avklarad workshop varierar beroende på ert specifika fokus. Det kan vara en uppdaterad strategi, en plan för att testa nya produktionsmetoder, idéer för att nå kundnöjdhet och förslag för varumärkesutveckling. För att skapa resultat använder vi verktyget Business Model Canvas, tillsammans med andra metoder.

Förväntade insikter och kunskap

• En hållbar metod/process/verktyg för affärsmodellering
• Nya insikter kring er nuvarande affärsmodell
• Idéer för hur er nya cirkulära affärsmodell kan se ut
• Dokumentation för att ta er från nuläge till cirkulär affärsmodell

Vem kan anta Circular Challenge?

Beroende vad ni väljer att fokusera på, är Circular Challenge en övning som lämpar sig för en ledningsgrupp, ett specifikt projekt, ett affärs-/produktområde eller en marknad.

Kostnad och anmälan

Workshopen genomförs i DO-tank Center, en fysisk innovationsmiljö i Science Park Borås.
Intresseanmälan görs till Erik Valvring, Science Park Borås. erik.valvring@scienceparkboras.se; 0701-808361