Kartläggning

Circular Hub har under 2018-2020 gjort kartläggningar av projekt som har bäring på cirkulär ekonomi inom textil, mode och möbler.

Är du intresserad av att komplettera med ditt projekt på CircularHub.se?
Kontakta oss med en beskrivning om ditt cirkulära projekt!

 

Finansiering av cirkulära affärsmodeller – risker och möjligheter

Finansiering av cirkulära affärsmodeller – risker och möjligheter

Projektet vill undersöka hur finansiärers syn på risk och säkerheter skulle behöva förändras för att bli en möjliggörare - snarare ...
RE:TEXTILE

RE:TEXTILE

Syftet är att utveckla praktisk kunskap om nya designprinciper, affärsmodeller, och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen. Projektet drivs ...
tygrullar

Circle Fashion Tool

This is a digital decision-making tool that helps brands evaluate circular opportunities for their business and end of life options ...
VINNVÄXT ÖVERVÄXLINGSFAS FÖR SMART TEXTILES

VINNVÄXT ÖVERVÄXLINGSFAS FÖR SMART TEXTILES

Smart textiles, en del av Borås Science Park, har som syfte att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera textila innovationer som kan ...
Re:Mix - Separation och återvinning av fiberblandningar i textilt avfall

Re:Mix – Separation och återvinning av fiberblandningar i textilt avfall

Projektet syftar till att identifiera och utveckla tekniska strategier med låg miljöbelastning för separation av enskilda fibrer från en textilfiberblandning ...
Responsiv design: undersökning av institutionella barriärer för återtillverkning och återbruk i högre utbildning

Responsiv design: undersökning av institutionella barriärer för återtillverkning och återbruk i högre utbildning

Utveckla och skala upp responsiva designmodeller i högre utbildning för att förändra institutioner inte bara genom policy utan även genom ...
Circle Market

Circle Market

To create a global, online marketplace for the recovery, reuse and resale of textile materials. By creating a digital tool ...
Etablera närodlad textil i Sverige

Etablera närodlad textil i Sverige

Ett strategiskt initiativ för att utveckla området kring non-woven och textila material i Sverige. Det ska göras dels genom att ...
En konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell för kemisk textilåtervinning

En konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell för kemisk textilåtervinning

Projektet syftar till att finjustera de sista delarna av den utvecklade processen som har identifierats vid demonstrationsanläggningen av re:newcells system ...
Skogens tyg

Skogens tyg

Projektet löper över tre år och är ett samarbete mellan Smart Textiles, Textilhögskolan vid Högskolan i Borås, Mittuniversitetet, RISE Processum ...
Circle Textiles Programme

Circle Textiles Programme

The Circle Textile Programme develops the systems innovations necessary for closing the loop for textiles and creating a zero waste ...
Fashion Big Data Business Model (FBD_BModel)

Fashion Big Data Business Model (FBD_BModel)

EU-projekt med syfte att fram en innovativ affärsmodell så att det blir lönsamt att tillverka specialplagg i liten skala i ...
Textilier från träd: Processoptimering genom röntgenspridningsanalys.

Textilier från träd: Processoptimering genom röntgenspridningsanalys.

Utvecklingen av ny resurs- och kostnadseffektiv produktionsprocess för cellulosa fibrer med låg miljöpåverkan är nödvändigt för att realisera visionen om ...
Streamateria - bionedbrytbar textil för engångsapplikationer

Streamateria – bionedbrytbar textil för engångsapplikationer

Projektet syftar till att förändra värdekedjan för textila produkter, hur och av vad de textila materialen produceras och hur produkter ...
Circular Design Speeds

Circular Design Speeds

Forskningsprojektet Circular Design Speeds är en industriförlagd pilotstudie som ska utforska inverkan från modeprodukters olika hastigheter med målet att generera ...
Biorock

Biorock

Syftet är att ta fram en demoprodukt i form av en non-wovenbaserad besöksrock i cellulosa som på viktiga punkter motsvarar vårdens ...
Kreativt återbruk och redesign i offentliga kontorsmiljöer

Kreativt återbruk och redesign i offentliga kontorsmiljöer

Projektet syftar till att förvärva ny kunskap kring storskalig återanvändning av kontorsinredning inom offentlig sektor, för att på längre sikt ...
TexChain - genomförbarhetsstudie för cirkulära värdekedjor i textilindustrin

TexChain – genomförbarhetsstudie för cirkulära värdekedjor i textilindustrin

Syftet är att påvisa förutsättningarna för en etablering av en digital plattform för handel med sekundär textil råvara, detta för ...