Från industriellt polyesterspill till mjukgörare genom kemisk återvinning

Projektet syftar till att studera möjligheterna att kemiskt återvinna industriellt polyesterfiberavfall. Polyesteravfallet som bland annat uppkommer i textilindustri, möbeltillverkning och i fordonsindustri, går idag till förbränning. Inom projektet ska metoder för depolymerisering av materialet, samt syntetisering av mjukgörare undersökas. Ett lyckat resultat från projektet kan på längre sikt bidra till en ökad användning av sekundära råvaror.

 

Organisation: SWEREA IVF AB

Webbsida: https://resource-sip.se/projektdatabas/?project_search=textil&project_filter=latest_attachment

Kontakt: Karin Lindqvist

Var: Sverige

Finansiering: Re:Source

Rapport:

Verktyg: