Kartläggning

Circular Hub har kartlagt ett antal projekt som har bäring på cirkulär ekonomi inom textil, mode och möbler.

Är du intresserad av att komplettera med ditt projekt på CircularHub.se?
Kontakta oss med en beskrivning om ditt cirkulära projekt!

 

tygrullar

Circle Fashion Tool

This is a digital decision-making tool that helps brands evaluate circular opportunities for their business and end of life options ...
Läs Mer …
VINNVÄXT ÖVERVÄXLINGSFAS FÖR SMART TEXTILES

VINNVÄXT ÖVERVÄXLINGSFAS FÖR SMART TEXTILES

Smart textiles, en del av Borås Science Park, har som syfte att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera textila innovationer som kan ...
Läs Mer …
Re:Mix - Separation och återvinning av fiberblandningar i textilt avfall

Re:Mix – Separation och återvinning av fiberblandningar i textilt avfall

Projektet syftar till att identifiera och utveckla tekniska strategier med låg miljöbelastning för separation av enskilda fibrer från en textilfiberblandning ...
Läs Mer …
Responsiv design: undersökning av institutionella barriärer för återtillverkning och återbruk i högre utbildning

Responsiv design: undersökning av institutionella barriärer för återtillverkning och återbruk i högre utbildning

Utveckla och skala upp responsiva designmodeller i högre utbildning för att förändra institutioner inte bara genom policy utan även genom ...
Läs Mer …
Circle Market

Circle Market

To create a global, online marketplace for the recovery, reuse and resale of textile materials. By creating a digital tool ...
Läs Mer …
Etablera närodlad textil i Sverige

Etablera närodlad textil i Sverige

Ett strategiskt initiativ för att utveckla området kring non-woven och textila material i Sverige. Det ska göras dels genom att ...
Läs Mer …
En konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell för kemisk textilåtervinning

En konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell för kemisk textilåtervinning

Projektet syftar till att finjustera de sista delarna av den utvecklade processen som har identifierats vid demonstrationsanläggningen av re:newcells system ...
Läs Mer …
Skogens tyg

Skogens tyg

Projektet löper över tre år och är ett samarbete mellan Smart Textiles, Textilhögskolan vid Högskolan i Borås, Mittuniversitetet, RISE Processum ...
Läs Mer …
Circle Textiles Programme

Circle Textiles Programme

The Circle Textile Programme develops the systems innovations necessary for closing the loop for textiles and creating a zero waste ...
Läs Mer …
Fashion Big Data Business Model (FBD_BModel)

Fashion Big Data Business Model (FBD_BModel)

EU-projekt med syfte att fram en innovativ affärsmodell så att det blir lönsamt att tillverka specialplagg i liten skala i ...
Läs Mer …
Textilier från träd: Processoptimering genom röntgenspridningsanalys.

Textilier från träd: Processoptimering genom röntgenspridningsanalys.

Utvecklingen av ny resurs- och kostnadseffektiv produktionsprocess för cellulosa fibrer med låg miljöpåverkan är nödvändigt för att realisera visionen om ...
Läs Mer …
Streamateria - bionedbrytbar textil för engångsapplikationer

Streamateria – bionedbrytbar textil för engångsapplikationer

Projektet syftar till att förändra värdekedjan för textila produkter, hur och av vad de textila materialen produceras och hur produkter ...
Läs Mer …
Circular Design Speeds

Circular Design Speeds

Forskningsprojektet Circular Design Speeds är en industriförlagd pilotstudie som ska utforska inverkan från modeprodukters olika hastigheter med målet att generera ...
Läs Mer …
Biorock

Biorock

Syftet är att ta fram en demoprodukt i form av en non-wovenbaserad besöksrock i cellulosa som på viktiga punkter motsvarar vårdens ...
Läs Mer …
Kreativt återbruk och redesign i offentliga kontorsmiljöer

Kreativt återbruk och redesign i offentliga kontorsmiljöer

Projektet syftar till att förvärva ny kunskap kring storskalig återanvändning av kontorsinredning inom offentlig sektor, för att på längre sikt ...
Läs Mer …
TexChain - genomförbarhetsstudie för cirkulära värdekedjor i textilindustrin

TexChain – genomförbarhetsstudie för cirkulära värdekedjor i textilindustrin

Syftet är att påvisa förutsättningarna för en etablering av en digital plattform för handel med sekundär textil råvara, detta för ...
Läs Mer …
Circular Textile Initiative

Circular Textile Initiative

Syftet är att testa en värdekedja för redesignade produkter av kasserad textil – från insamling till återförsäljning och runt igen ...
Läs Mer …
WargoTex Development

WargoTex Development

WargoTex Development kommer att driva utveckling av storskaliga system och sorteringsteknologier för återbruk och återvinning av textil. Fortfarande i nära samarbete ...
Läs Mer …