Kartläggning

Circular Hub har kartlagt ett antal projekt som har bäring på cirkulär ekonomi inom textil, mode och möbler.

Är du intresserad av att komplettera med ditt projekt på CircularHub.se?
Kontakta oss med en beskrivning om ditt cirkulära projekt!

 

Rekommendationer för begränsning av farliga ämnenför fast och lös inredning

Rekommendationer för begränsning av farliga ämnenför fast och lös inredning

100Gruppen har nu tagit fram rekommendationer för begränsning av farliga ämnen för fast och lös inredning. Syftet med rekommendationerna är ...
Läs Mer …
A Guide towards a circular Fashion Industry

A Guide towards a circular Fashion Industry

Flanders DC and Circular Flanders have developed a tool to guide fashion entrepreneurs through the basics of a more sustainable ...
Läs Mer …
Inkubatorn i Borås Ecxellens 2018-2019

Inkubatorn i Borås Ecxellens 2018-2019

Inkubatorn ska verka för skapandet av nya kunskapsintensiva företag och bidra till ekonomisk tillväxt genom att erbjuda innovatörer, forskare, entreprenörer ...
Läs Mer …
Uppskalning av textilpappersmaterial på en pappersmaskin

Uppskalning av textilpappersmaterial på en pappersmaskin

Projektet syftar till att utveckla en process för att producera textilpapper av återvunnen textil på en pappersmaskin. Materialet används för ...
Läs Mer …
Möbelbruket

Möbelbruket

Projekt Möbelbruket drevs av IDC West Sweden mellan åren 2016-2018. Projektet undersökte en smart offentlig hantering av möbler och är ...
Läs Mer …
Hållbara svamptextiler: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall

Hållbara svamptextiler: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall

Projektet ska demonstrera en hållbar strategi för återanvändning av brödavfall för produktion av nya textilier. Mål: 1) Att återanvända brödavfall ...
Läs Mer …
Beyond Green

Beyond Green

Beyond Green is an annual symposium on the future of fashion organised by Circle Economy and the Amsterdam Fashion Institute ...
Läs Mer …
CelluTex - Påverkansplattform Cellulosabaserad Textil Etapp 2

CelluTex – Påverkansplattform Cellulosabaserad Textil Etapp 2

CelluTex vill säkerställa att cellulosa-baserad textil är ett synligt forskningområde i Horizon 2020 och påföljande ramprogram. CelluTex 2.0 kommer att ...
Läs Mer …
Re:Mix –materialåtervinning av textila blandmaterial med nylon och elastan

Re:Mix –materialåtervinning av textila blandmaterial med nylon och elastan

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla och möjliggöra en ny återvinningsmetod för textilåtervinning av blandmaterial innehållande nylon ...
Läs Mer …
Finansiering av cirkulära affärsmodeller – risker och möjligheter

Finansiering av cirkulära affärsmodeller – risker och möjligheter

Projektet vill undersöka hur finansiärers syn på risk och säkerheter skulle behöva förändras för att bli en möjliggörare - snarare ...
Läs Mer …
NordicBio - Cirkulära Nordiska Biobaserade Nonwoven-produkter

NordicBio – Cirkulära Nordiska Biobaserade Nonwoven-produkter

Syftet är att undersöka metoder och processer för att återvinna textilfiber till biobaserade engångsprodukter i form av nonwovenmaterial och affärsmodeller ...
Läs Mer …
tygrullar

Circle Fashion Tool

This is a digital decision-making tool that helps brands evaluate circular opportunities for their business and end of life options ...
Läs Mer …
VINNVÄXT ÖVERVÄXLINGSFAS FÖR SMART TEXTILES

VINNVÄXT ÖVERVÄXLINGSFAS FÖR SMART TEXTILES

Smart textiles, en del av Borås Science Park, har som syfte att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera textila innovationer som kan ...
Läs Mer …
Re:Mix - Separation och återvinning av fiberblandningar i textilt avfall

Re:Mix – Separation och återvinning av fiberblandningar i textilt avfall

Projektet syftar till att identifiera och utveckla tekniska strategier med låg miljöbelastning för separation av enskilda fibrer från en textilfiberblandning ...
Läs Mer …
RE:TEXTILE

RE:TEXTILE

Syftet är att utveckla praktisk kunskap om nya designprinciper, affärsmodeller, och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen. Projektet drivs ...
Läs Mer …
Circle Market

Circle Market

To create a global, online marketplace for the recovery, reuse and resale of textile materials. By creating a digital tool ...
Läs Mer …
Etablera närodlad textil i Sverige

Etablera närodlad textil i Sverige

Ett strategiskt initiativ för att utveckla området kring non-woven och textila material i Sverige. Det ska göras dels genom att ...
Läs Mer …
En konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell för kemisk textilåtervinning

En konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell för kemisk textilåtervinning

Projektet syftar till att finjustera de sista delarna av den utvecklade processen som har identifierats vid demonstrationsanläggningen av re:newcells system ...
Läs Mer …