WargoTex Development

WargoTex Development kommer att driva utveckling av storskaliga system och sorteringsteknologier för återbruk och återvinning av textil. Fortfarande i nära samarbete med välgörenhetsorganisationerna, men även med nya viktiga aktörer för att kunna nå samhällets mål om kraftigt ökad insamling. Målet med projektet är att bidra till att skapa förutsättningar för ett nationellt system för insamling och en storskalig anläggning för industriell sortering av uttjänta textilier.

 

Organisation: Wargön Innovation/ Innovatum AB

Webbsida: https://wargoninnovation.se/projekt/wargotex-development/

Kontakt: Susanne Eriksson

Var: Sverige

Finansiering: Re:Source

Rapport:

Verktyg: