Skip to content

Circular Hub på plats i Varberg i samband med världsmiljödagen

Nyhet

CircularHub var på plats på ”svinndag” i Varberg som arrangerades av Länsstyrelsen i Halland i samband med världsmiljödagen 5 juni. Erik Valvring representerade Circular Hub och pratade om cirkulär ekonomi och delade med sig av goda exempel från textil- och möbelbranscherna.

– Vi börjar nu på allvar förstå vikten av att arbeta med cirkulära flöden och cirkulära affärsmodeller samtidigt för att få till en omställning, säger Erik Valvring, innovationsstrateg från Science Park Borås.

Andra talare var bland annat Tobias Jansson som dagen till ära lyfte fram ordet ”svinnovativ” för att belysa vikten av innovation för att lösa problemen med bland annat matsvinn och textil överproduktion.

Om Circular Hub
Circular Hub är en plattform med satsningar inom cirkulära affärsmodeller för mode-, textil- och möbelindustri. Visionen är att placera Västsverige som en världsledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi för textil, mode, inredning och möbler med särskild vikt på små och medelstora företag.

EU-projektet Circular Hub finansieras främst av Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen. Läs mer om plattformen på circularhub.se

Kontakt
Innovationsstrateg, Erik Valvring, Science Park Borås, erik.valvring@scienceparkboras.se,


Du måste godkänna