Skip to content

Upphandlingsmyndigheten reviderar hållbarhetskriterier för textilier

Cirkulär ekonomiMaterial
I oktober påbörjar Upphandlingsmyndigheten en revidering av hållbarhetskriterierna för textilier. Bland annat kommer myndigheten titta närmare på om det är möjligt att ta fram kriterier för funktionskrav och ökad cirkularitet.

Hålbarhetskriterierna omfattar yrkeskläder, ytterkläder, kläder för inomhusbruk, barnkläder, inrednings- och dekorationstextil samt bäddtextil och handdukar. Även textilkriterierna i produktområde tvätt- och textilservice omfattas av revideringen.

Upphandlingsmyndigheten startar arbetet med att bilda en referensgrupp som är öppen för alla med relevant expertis inom området. Den är öppen för upphandlande organisationer, leverantörer, återförsäljare, tvätt- och textilservice och branschorganisationer.

Sista anmälningsdag för att delta i referensgruppen är den 7 oktober.

Läs mer och anmäl dig på Upphandlingsmyndighetens hemsida.


Du måste godkänna