Konsumtionsrapport: Globala skillnader för hållbart arbete

konsumtionsrapport 2022
Hur ser konsumtionstrenderna ut 2022?

Huvudtemat för årets rapport är ”Sustainable Mindsets” och den tar sin utgångspunkt i att diskussioner om konsumtion och hållbarhet inte sällan präglas av ett snävt västerländskt perspektiv.

Årets rapport bryter mot den pågående debattens västvärldsfokus och diskuterar globala lösningar på hållbarhets- och konsumtionsfrågor. Genom att använda sig av AI-teknik har nyhetsartiklar från hela världen lästs in och analyserats för att skapa en översikt av olika globala perspektiv.

– Alla gillar hållbarhet, men vi är inte överens om vad det innebär och utgångspunkterna skiljer sig åt globalt. I Europa är konsumenters individuella val i fokus medan diskussionen i övriga världen i högre grad tar utgångspunkt i frågor som brist på resurser, säkerhet och ansvarsfrågor, säger Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Högskolan i Borås och ansvarig för framtagandet av rapporten.

Fakta

Science Park Borås arbetar med att ta fram ny kunskap inom områdena textilier, konsumtion och samhällsbyggnad. Sedan 2019 tas årligen fram en rapport på temat hållbar konsumtion i samarbete med Västra Götalandsregionen. Årets rapport är en analys av konsumtionstrender som gjorts av Kairos Future på uppdrag av Science Park Borås. CircularHub är delaktig i framtagandet av samtliga konsumtionsrapporter.

Kontakta oss

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *