Konsumtionsrapport: Mind the Gap(s)

Hur ser konsumtionstrenderna ut 2023?

Huvudtemat för årets rapport är ”Mind the Gap(s)” och den tar sin utgångspunkt i olika gap som finns mellan vad som borde göras och vad som görs. Rapporten identifierar 15 områden – så kallade hållbarhetsgap – mellan aktörer på olika nivåer i samhället, glapp som behöver överbryggas för att snabba på omställningen till en mer hållbar konsumtion. I rapporten lyfts bland annat det geografiska gapet, som understryker de globala ojämlikheterna i arbetet för cirkulära materialflöden (vilket bland annat visar sig i den högst aktuella dumpningen av textilt avfall från Europa i delar av Afrika). Andra områden inkluderar glapp inom kunskap, infrastruktur och kommunikation, med flera – samtliga med förslag på lösningar och metoder för att överbrygga gapen och förenkla arbetet för en hållbar omställning.

Analysen visar även att beslutsfattare och vissa företagsinitiativ ligger före konsumenterna i en del av frågorna, särskilt när det gäller att minska konsumtionen – mind the gap! För att påskynda arbetet behövs en djup förståelse för samspelet och de potentiella synergier som kan uppstå mellan politik, företag och konsumenter för att säkerställa en rättvis och inkluderande övergång till en cirkulär ekonomi.

Fakta

Science Park Borås arbetar med att ta fram ny kunskap inom områdena textilier, konsumtion och samhällsbyggnad. Sedan 2019 tas årligen fram en rapport på temat hållbar konsumtion i samarbete med Västra Götalandsregionen. Årets rapport är en analys av konsumtionstrender som gjorts av Kairos Future på uppdrag av Science Park Borås, CircularHub och Textile&Fashion 2030.

Kontakta oss